Patsientide üldandmete teenus / Master Patient Index
1.0.0 - ballot Estonia flag

Patsientide üldandmete teenus / Master Patient Index - Local Development build (v1.0.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions

Sissejuhatus

Official URL: https://fhir.ee/ImplementationGuide/hl7.fhir.ee.mpi Version: 1.0.0
Draft as of 2024-06-20 Computable Name: EEMPI

Sissejuhatus

Patsiendi üldandmete teenus PÜT (ing k MPI ehk master patient index) on keskne teenus mille raames patsiendi kohta käivad üldandmed (sh haridustase, eestkoste, hooldusõigus, töövõimekao ja puude info jne) on kättesaadavad kõik ühest kohast. Erinevates registrites olevaid andmeid ei pea patsiendilt küsima vaid need liiguvad automaatselt PÜT-i. PÜT teenus tagab tervishoiuteenuse osutajate jaoks kvaliteetsema andmetöötluse ning aja kokkuhoiu patsiendi üldandmete otsimise ja sisetsamise arvelt.

Käesoleval saidil kirjeldatakse PÜT rakendamisega seotud juurutusjuhendit. PÜT kasutab interaktsiooniprotokollina FHIR standardit.

PÜT juurutusjuhend määratleb toetatud profiilide komplekti ja pakub iga profiili jaoks vähemalt ühe näite. FHIR profiili saab iseloomustada kui ühe fakti sisustusreeglistiku ning juurutusjuhendi kui kogumi sisustusreeglitest ja loenditest.

Patsiendi identifikaatorite käsitlust kirjeldab Identifikaatorid. Patsiendi liike kirjeldab patsiendi andmete koosseis.

Arendusvahendid ja lähtekood

PÜT-i juurutusjuhendi lähtekood on leitav GitHubis. Antud sait on välja töötatud FHIR Shorthand abiga. Täiendava informatsiooni FHIR Shorthand kohta saab leida Confluence-is, GitHub-is ja Zulip kanalis: #shorthand.